اخبار و رویدادها


 
شماره نخست خبرنامه سازماندهی و ساختار سازمانی
شماره نخست خبرنامه سازماندهی و ساختار سازمانی
26اسفند1399
برگزاری دوره آموزشی مجازی آشنایی با سامانه تدارکات الکترونیک دولت- سامانه خرید
اداره آموزش کارکنان با همکاری مجتمع فنی تهران و مدیریت امور مالی ، دوره آموزشی آشنایی با فرآیند خرید در سامانه تدارکات دولت را برگزار کرد.
29دی1399
بارگذاری سربرگ های جدید سازمان مرکزی دانشگاه در سیستم اتوماسیون اداری براساس نشان مصوب هیات امنا
با تصویب نشان جدید دانشگاه به دستور رئیس محترم دانشگاه به جای نشان قبلی برای سربرگ ها،پرچم و موارد مشابه از نشان جدید استفاده شود.
8دی1399
ایجاد امضاء الکترونیک اعضای هیات علمی در سامانه گلستان
ایجاد امضاء الکترونیک اعضای هیات علمی برای استفاده در پایان نامه، رساله ها و ...
17آذر1399
ابلاغ ساختار جدید دانشگاه
رییس دانشگاه مصوبه هیات امناء در خصوص ساختار جدید دانشگاه را به معاونت پشتیبانی و منابع انسانی ابلاغ نمود.
17آذر1399
برگزاری دوره آموزشی
دوره آموزشی " آشنایی با سامانه ستاد و آشنایی با سامانه قراردادها "
17آذر1399
برگزاری دوره آموزشی
دوره آموزشی مدیریت فرآیندها برگزار شد.
17آذر1399
دوره آموزشی آشنایی با آئین‌نامه اعضاء غیر هیأت علمی برگزار شد.
با همکاری بخش آموزش کارکنان دانشگاه، دوره آموزشی آشنایی با آئین‌نامه اعضاء غیر هیأت علمی برگزار شد.
16آذر1399
کلاسهای آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه برگزار می شود
دوره های آموزش ضمن خدمت ویژه کارکنان غیر هیات علمی در دانشگاه برگزار می شود
دوره آموزش زبان انگلیسی ویژه کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه با حضور 480 شرکت کننده در سطح های مختلف آغاز شده است.
18اردیبهشت1396
مدیریت تشکیلات و بهبود روشها
سمینار آموزشی آشنایی با قانون تخلفات اداری و آیین نامه های مرتبط برگزار شد.
مدیریت تشکیلات و بهبود روشها با همکاری هیأت تخلفات دانشگاه سمینار آموزشی آشنایی با "قانون تخلفات ادری و آیین نامه های مرتبط" را روز چهارشنبه مورخ 1395/11/6 با هدف آشنایی کارکنان عضو غیر هیأت علمی دانشگاه با قوانین و مقررات اداری ناظر بر تخلفات و مجازات-های اداری در سالن جابربن حیان برگزار کرد.
9بهمن1395
محسن فاطمی در سومين نشست آموزشی مهارت‌های شناختی مطرح کرد
توجه به معنويت نقش مهمی در مديريت افكار منفی دارد
دکتر محسن فاطمی روانشناس و استاد دانشگاه در سومين نشست آموزشی مهارت های شناختی كه بيست و ششم دي ماه برگزار شد، به بيان مهارت‌های تصميم‌گيری پرداخت.
3بهمن1394
آگهی فراخوان عمومی
در امور مربوط به خدمات نظافت، آبدارخانه و پشتیبانی سایت مرکزی، دانشکده ها، خوابگاهها و مراکز وابسته
2آذر1394