مدیریت ها


 
مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات

تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه مستلزم بکارگیری آگاهانه تکنولوژی‌های نوین است. از این رو مرکز فناوری اطلاعات در سال 1368 فعالیت خود را آغاز نموده است. این مرکز با ساختار هدفمند جهت شناسایی نیازهای اطلاعاتی حوزه‌های مختلف دانشگاه تشکیل گردیده است. دسترسی سریع و با کیفیت و گسترده به ارتباطات با پهنای باند مناسب برای دریافت و عرضه خدمات الکترونیکی، امنیت، پایداری و استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی در دانشگاه از ویژگی‌های این مرکز است که زمینه‌ساز تحقق دانشگاه الکترونیکی خواهد بود.