معرفی


 

bullet گزارش عملکرد ده ساله مرکز فناوری اطلاعات از سال 1385 تا 1394

تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه مستلزم بکارگیری آگاهانه تکنولوژی‌های نوین است. از این رو مرکز فناوری اطلاعات در سال 1368 فعالیت خود را آغاز نموده است.
این مرکز با ساختار هدفمند جهت شناسایی نیازهای اطلاعاتی حوزه‌های مختلف دانشگاه تشکیل گردیده است. دسترسی سریع و با کیفیت و گسترده به ارتباطات با پهنای باند مناسب برای دریافت و عرضه خدمات الکترونیکی، امنیت، پایداری و استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی در دانشگاه از ویژگی‌های این مرکز است که زمینه‌ساز تحقق دانشگاه الکترونیکی خواهد بود.
همچنین استقرار نظام گردش اطلاعات یکپارچه و تامین نیازهای اطلاعاتی مدیران و تصمیم‌گیرندگان سطوح مختلف دانشگاه، از اولویت‌های این مرکز می‌باشد.
این مرکز معتقد است با توسعه بستر مناسب شبکه، به افزایش بهره‌وری سازمانی و کاهش تعاملات اطلاعاتی در واحدهای مختلف دانشگاه کمک خواهد شد.
از ماموریت‌‌های اصلی این مرکز ارتقای وضعیت فناوری و ارتباطات در دانشگاه با بسترسازی و برنامه‌ریزی مناسب همراستا با رسالتها و چشم‌انداز توسعه دانشگاه است.

bullet روسای مرکز از ابتدا تاکنون

 • سعید جلیلی، از سال 1373 تا 1375
 • نصراله مقدم چرکری، از سال 1375 تا 1383
 • محمدمهدی سپهری، از سال 1383 تا 1384
 • اردشیر بحرینی‌نژاد، از سال 1384 تا 1389
 • سجاد ازگلی، از سال 1390 تا 1392
 • مهرداد روانشاد، از سال 1392 تا 1396
 • علیرضا شفیعی نژاد، از سال 1396 تا کنون

bullet منشور اخلاقی کارکنان مرکز فناوری اطلاعات

 • خداوند در همه حال ناظر بر اعمال و رفتارماست.
 • اعتقاد و الزام به آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
 • ترجیح منافع سازمان (دانشگاه) بر منافع شخصی
 • رعایت اخلاق اسلامی در رفتار و گفتار با ارباب رجوع و سایر همکاران دانشگاه
 • رعایت نظم و آراستگی محیط کار
 • رعایت صداقت عدالت در رفتار با ارباب رجوع
 • حفظ اسرار سازمانی