آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
# عنوان گروه دریافت
# عنوان گروه دریافت
آئین‌نامه تخلفات رایانه‌ای دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان/سایر
حساب كاربری استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
پست الكترونيكی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
قوانین و شرایط استفاده از خدمات مرکز داده دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
قوانین جرائم رایانه‌ای استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
دستورالعمل نماینده پورتال در دانشگاه تربیت مدرس استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان/سایر
دستورالعمل ایجاد یا اصلاح بخش یا فرایند در پورتال دانشگاه تربیت مدرس استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان/سایر
شیوه‌نامه واگذاری وبگاه در دانشگاه تربیت مدرس
شیوه‌نامه تهیه انواع محتوا برای قرار گرفتن در پورتال دانشگاه تربیت مدرس استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان/سایر
دستورالعمل صفحات رسمی اعضای هیات علمی استاد
دستورالعمل اجرایی نحوه بارگذاری اخبار در پورتال دانشگاه استاد/سایر