ادارات


 
 • اداره طراحی و پشتیبانی وب
 • اداره پشتیبانی سخت‌افزار
 • اداره طراحی و پشتیبانی شبکه
  • مرکز نظارت و کنترل Network Operation Center

  • وظایف: اطمینان از روشن بودن، فعال بودن و سرویس‌دهی منابع و سرویس‌های اطلاعاتی

   سرویس‌های فعال‌شده در این واحد:

   • سیستم مانیتورینگ پهنای باند دانشگاه
   • سیستم مانیتورینگ شبکه وایرلس
   • سیستم مانیتورینگ تجهیزات شبکه دانشگاه
   • سیستم مدیریت پهنای باند
   • سیستم مدیریت ومانیتورینگ شبکه بیسیم خوابگاههای دانشگاه
   • استقرار سیستم پشتیبان‌گیری آنلاین مرکزی

  • مرکز Security Operation Center

  • وظایف: حفاظت، شناسایی، عکس العمل نشان دادن و بازیابی سرویس‌ها و منابع اطلاعاتی

   • اکانتینگ متمرکز SSO
   • سیستم صدور اکانت
   • پیاده‌سازی سیستم احراز هویت جهت دسترسی به شبکه اینترنت دانشگاه‌

   ویژگی‌

   • عدم امکان ورود کاربران غیرمجاز به شبکه دانشگاه
   • عدم نیاز به ارتقای پهنای باند سالیانه
   • جلوگیری از پدیده Systemic Download بانک‌های اطلاعاتی
   • امکان گزارش‌گیری کامل از روند انتشار آلودگی
   • امکان برقراری سیاست‌های فایروال جهت جلوگیری از spyware و Trojanها
   • امکان شناسایی و ردیابی دقیق از حملات سایبری و امن‌سازی اهداف احتمالی