گزیده اخبار
مجمع سالیانه (99) کارکنان پردیس دانشكده هاي مهندسي
مجمع کارکنان پردیس دانشكده هاي مهندسي با حضور رؤساي دانشكده ها و کارکنان اين مجموعه روز سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزارگردید. 1399/11/8

ادامه...

اعلان‌ها

    ادامه...


    آگهی‌ها

      ادامه...